Методичні підходи до селекції корів української м'ясної породи