Організація селекційно-племінної роботи в помісному стаді чорно-рябої породи