Зв'язок морфофункціональних особливостей вимені з продуктивністю корів-первісток бурої породи