Харктеристика тварин таврійського типу південної м'ясної худоби