Продуктивне довголіття корів української червоно-рябої молочної породи