Особливості росту та м'ясні якості бугайців української чорно-рябої молочної породи різних генотипів