Оцінка корів української чорно-рябої молочної породи за селекційно-генетичними параметрами