Реалізація продуктивного потенціалу молочної худоби у зв'язку з особливостями росту