Особливості періоду тільності і родів у корів прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи