Альтернативні методи контолю якісного складу молока корів за лактацію