М'ясна продуктивність бугайців західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи