Тривалість господарського використання корів української червоно-рябої молочної породи