Морфологічні властивості вим’я корів української чорно-рябої молочної породи за вбирного схрещування