«Constitutio» Генеалогічної структури українскої червоно-рябої молочної породи