Взаємозв’язок комплексних генотипів альфа-лактальбуміну та бета-лактоглобуліну зі складом та технологічними властивостями молока корів української чорно-рябої молочної породи