Продуктивність корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід