Особливості розведення за лініями худоби поліської м'ясної породи в CHЦ "Поліський" Житомирської області