Молочна продуктивність корів української чорно рябої молочної породи різних ліній племзаводу СТОВ "Агросвп"