Вплив бугаїв різних ліній на ріст і розвиток теличок української чорно-рябої молочної породи