Вплив бугаїв різних ліній на формування високопродуктивного стада прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи