Сучасні прийоми підвищення інформативності селекційного процесу при лінійному розведенні сільськогосподарських тварин