Морфологічні і фукціональні особливості вим'я первісток української чорно-рябої молочної породи