Роль ліній в удосконаленні української чорно-рябої молочної породи