Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній