Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід