Хімічний склад молока корів чорно-рябої худоби різної селекції