Продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від показників відтворної здатності