Селекційні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи