Особливості будови тіла корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи