Ефективність оптимізації мінерального живлення у бугайців створюваної симентальської м’ясної породи за пасовищного утримання