Методологія формування та розвитку сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи