Показники росту й розвитку бугайців поліського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи