Реалізація генетичного потенціалу молочної продуктивності корів різних порід в умовах одного господарства півдня України