Вплив генотипних чинників на тривалість експлуатації корів української чорно-рябої молочної породи