СПІВВІДНОСНА МІНЛИВІСТЬ ФІНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЛІНІЙНОЇ КЛАСИФІ-КАЦІЇ ТА ПОКАЗНИКАМИ ДОВІЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД