ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ У ЧИСТОПОРОДНИХ ТА ПОМІСНИХ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ ЗА ДІЇ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ТА ТИПІВ ГОДІВ-ЛІ