Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи Західної України