Вплив генотипу батька на продуктивність корів та імовірність їх захворювання на мастит за різних технологій утримання