Продуктивні ознаки та кормова поведінка баранців за різних умов годівлі