Ефективність господарського використання корів різних країн та стад селекції