Особливості прояву господарськи корисних ознак тварин різних генотипів голштинської породи в Україні