Генетична зумовленість господарськи корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи