Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генотипу