Застосування концепції бажаного типу у стаді джерсейської породи