Особливості племінних стад української чорно-рябої молочної породи за полімастією та політелією