Характер лактаційної діяльності корів різних виробничих типів симентальської породи