Морфологічні особливості вим’я корів-первісток української чорно-рябої молочної породи залежно від інтенсивності вирощування