Мінливість ознак довголіття корів української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору