Фертильність та молочна продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи