Надій корів у залежності від лінійної належності та способу утримання